Wuchevärs Schorsch

WUCHEVÄRS WOCHE 07   Värs vom 13. Februar  2018

Autor Heini Klauser 

(alias dr Schorsch vom Haafebeggi 2)Värs vom 13. Februar Wuche 7


Ai git das e grosses Fescht

s git e Spitalpaket Nordwescht

vier Spitäler legt me zämme

dass sich e ainzels nümm mues schämme

me däti d Köschte zämmelege

me käm uns Zahler so entgege

durch das wird Prämie jetz normal

me könnt fascht gratis in Spital

so sage das dye vier am Disch

me gseet wye ärnscht das dääne isch

de settschene allne aini bache

wye dye vier über uns dien lache